Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η Τράπεζα Χρόνου;
Η Τράπεζα Χρόνου είναι μία από τις 6 κοινωνικές δομές που λειτουργεί μέσω του προγράμματος  «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λαρισαίων». Μέσω της Τράπεζας Χρόνου έχετε την δυνατότητα να ανταλλάσσετε υπηρεσίες και προϊόντα με μονάδα ανταλλαγής την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Κερδίζετε ΤΕΜ προσφέροντας χρόνο υπηρεσίας ή προϊόντα σε άλλους και τις ξοδεύετε λαμβάνοντας υπηρεσίες και προϊόντα από άλλους.

Πώς μπορώ να γραφτώ στην Τράπεζα Χρόνου;
Η εγγραφή των μελών γίνεται εύκολα, διαδικτυακά, τηλεφωνικά είτε στο γραφείο της Τράπεζας Χρόνου.

Τί είναι ο αριθμός κάρτας που ζητήται στην εγγραφή;
Εάν είστε κάτοχος κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λαρισαίων» εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο τον αριθμό που αναγράφετε στην κάρτα σας. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε το κενό.

Πρέπει να ζω στο Δήμο Λάρισας για να συμμετέχω;
Υπάρχει ο γεωγραφικός περιορισμός. Για να μπορούν εύκολα να ανταλλάσσουν υπηρεσίες και προϊόντα τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου θα πρέπει να ζουν στον δήμο Λαρισαίων. 

Τι είναι το ΤΕΜ;
Το ΤΕΜ είναι μια Τοπική Εναλλακτική Μονάδα συναλλαγής, η οποία λειτουργεί ως μέσο για την πραγματοποίηση της ανταλλαγής.

Πως γίνονται οι συναλλαγές;
Αφού κάνετε εγγραφή τα στοιχεία σας έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Πριν μπορέσετε να συνδεθείτε θα πρέπει να γίνει πιστοποίηση σας και μετά θα ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας. Μπορείτε να μπαίνετε στο σύστημα χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. Κάνοντας περιήγηση στις αγγελίες μπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές και ζητήσεις των μελών της Τράπεζας Χρόνου. Εναλλακτικά μπορείτε να καλείτε ή να επισκέπτεστε την Τράπεζα Χρόνου. Για να κάνετε μια συναλλαγή πρέπει να επικοινωνήσετε με τον άλλο χρήστη μέσω προσωπικού μηνύματος (θα βρείτε τη σχετική λειτουργία στις λεπτομέρειες τις αγγελίας που σας ενδιαφέρει) ή τηλεφώνου αν είναι διαθέσιμο. Μεταξύ σας θα κανονίσετε το χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο συναλλαγής.

Μπορώ να ανταλλάσσω προϊόντα στην Τράπεζα Χρόνου;
Ναι μπορείτε να ανταλλάσετε προϊόντα ελεύθερα.

Είμαι υποχρεωμένος να προσφέρω υπηρεσία όποτε μου ζητείται;
Όχι. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει συναλλαγή που δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί.

Τι κάνω αφού ολοκληρωθεί μια συναλλαγή;
Με το πέρας της συναλλαγής επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου και κάνετε την αγορά μέσω του αντίστοιχου πλήκτρου που θα βρείτε κάτω από κάθε αγγελία. Την ίδια στιγμή ο λογαριασμός σας χρεώνεται με τα αντίστοιχα ΤΕΜ.  Μπορείτε πάντα να ολοκληρώσετε την συναλλαγή μέσω της Τράπεζας Χρόνου τηλεφωνικά ή με μία επίσκεψη σας. Καλό θα είναι αυτή η διαδικασία να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό.

Πώς αξιολογώ την συναλλαγή;
Μετά την πίστωση των ΤΕΜ στο λογαριασμό του παρόχου,  μέσω προσωπικού μηνύματος ενημερώνεστε για την συναλλαγή και μέσω του υπερσύνδεσης που περιέχετε, έχετε τη δυνατότητα να γράψετε σχόλια, παρατηρήσεις και να αξιολογήσετε την συναλλαγή.

Σε ποια πλαίσια λειτουργεί η Τράπεζα Χρόνου και ποιοί είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του;
Η Τράπεζα Χρόνου είναι μία από τις 6 κοινωνικές δομές που λειτουργεί μέσω του προγράμματος  «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λαρισαίων». Το εταιρικό κοινωνικό σχήμα του Δήμου Λαρισαίων που ανέλαβε το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από τον Δήμο Λαρισαίων, την Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ».

Μπορώ να εμπιστεύομαι τα υπόλοιπα μέλη;
Ιδιαίτερα σημαντικό για την Τράπεζα Χρόνου είναι η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Η εμπιστοσύνη πηγάζει από την άμεση και συνεχή επαφή των μελών με τους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου. Η Τράπεζα Χρόνου λαμβάνει προφυλάξεις ώστε να αυξάνει την αξιοπιστία της δράσης της μέσω της πιστοποίησης των μελών της και του ελέγχου των αγγελιών. Επίσης μέσω της αξιολόγησης των συναλλαγών τα ίδια τα μέλη φροντίζουν για την ενημέρωση και διασφάλισης της αξιοπιστίας του εκάστοτε χρήστη. Ωστόσο είναι προσωπική υπόθεση του καθενός η εμπιστοσύνη προς ένα άλλο πρόσωπο, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας.

Υπάρχει εγγύηση αξιοπιστίας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες;
Η Τράπεζα Χρόνου δεν ζητάει από κανέναν να πιστοποιήσει την αξία του ως προς το τι προσφέρει. Όπως και το θέμα της προσωπικής εμπιστοσύνης, έτσι και το θέμα της αξιοπιστίας της υπηρεσίας ανάγεται σε προσωπικό επίπεδο. Οι αξιολογήσεις των υπόλοιπων μελών για την υπηρεσία ενός μέλους και κυρίως ο δικός σας βαθμός ικανοποίησης για μια υπηρεσία ή προϊόν που λαμβάνετε μας βοηθούν να δημιουργούμε τον δικό μας κώδικα αξιοπιστίας.

Μπορούν ανήλικοι να συμμετέχουν στην Τράπεζα Χρόνου;
Οι ανήλικοι μπορούν μόνο να λαμβάνουν υπηρεσίες (αθλήματα, φύλαξη, καλλιτεχνική-αθλητική εκπαίδευση) μέσω της συμμετοχής στην Τράπεζα Χρόνου του κηδεμόνα τους. Την ευθύνη για τη συναλλαγή την αναλαμβάνει ο κηδεμόνας.

Μπορώ να δωρίζω ΤΕΜ;
Ναι, καθένας είναι ελεύθερος να δωρίζει ΤΕΜ σε άλλα μέλη ή προς την Τράπεζα Χρόνου. Η Τράπεζα Χρόνου σε τακτά χρονικά διαστήματα ή/και όταν συγκεντρώνει αξιόλογο σύνολο ΤΕΜ θα τα αναδιανέμει εξ’ αδιαιρέτου προς όλους τους, ενεργοποιημένους κατά την στιγμή που γίνεται η διανομή, χρήστες που είναι Ωφελούμενοι του προγράμματος  «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λαρισαίων»

Ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που συμμετέχουν στην Τράπεζα Χρόνου;
Η Τράπεζα Χρόνου μπορεί να συμπεριλάβει ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, επαγγελμάτων, κοινωνικών ομάδων και ενδιαφερόντων. Κοινό στοιχείο που ενώνει αυτούς τους ανθρώπους είναι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η ελπίδα πως όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα.