Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης

Το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης δημιουργήθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης και έχει θέσει ως στόχους την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ειδικότερα των αστέγων, των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια και τους άνεργους καθώς και την ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της Φτώχειας.

Πρόκειται για μία εθνική προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν  51 Δήμοι, 46 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 5 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 8 φορείς του Δημόσιου τομέα και 18 φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Δίκτυο και τις κοινωνικές δομές που βρίσκονται κοντά σας μπορείτε να βρείτε στο www.koinoniasos.gr