Πως συμμετέχετε

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο των συνηθισμένων τραπεζών. Διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης όπου καταχωρούνται τα στοιχεία των χρηστών και οι λογαριασμοί των συναλλαγών. Εδώ όμως αντί για χρήματα οι λογαριασμοί αναφέρονται σε υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία πιστώνονται με Τοπικές Εναλλακτικές Μονάδες (ΤΕΜ).

Όλα τα βήματα που ακολουθούν προσφέρονται με τρεις τρόπους μέσω της Τράπεζας Χρόνου:

  • Ηλεκτρονικά, μέσω  της ιστοσελίδας μας (http://xronos.anthropomania.gr)
  • Τηλεφωνικά (2410 232978)
  • Με την επίσκεψη σας στην Τράπεζα Χρόνου (Παλαιολόγου 19, Ισόγειο)

Όλες οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν εξηγούνται με λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο λειτουργίας, το οποίο είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση από τον ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου.

Εγγραφή
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Τράπεζας Χρόνου πρέπει πρώτα να ανοίξετε ένα λογαριασμό στον οποίο θα υπάρχουν τα στοιχεία σας, τα στοιχεία των συναλλαγών σας.

Πιστοποίηση Λογαριασμού
Προτού ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας από τους Διαχειριστές του ιστότοπου θα πρέπει να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του χρήστη. Αυτό γίνεται αποστέλλοντας ένα αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας στην Τράπεζα Χρόνου μέσω FAX, email ή αυτοπροσώπως στην Τράπεζα Χρόνου. Θεωρώντας την προσωπική επαφή μαζί σας το αποτελεσματικότερο μέσο για την κατάκτηση των στόχων της Τράπεζας Χρόνου, επιθυμούμε να γνωρίσουμε τον καθένα σας με σκοπό την ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας καθώς και τις δυνατότητες που παρέχονται.

Εύρεση  - Προσφορά Υπηρεσιών/ Προϊόντων
Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα της Τράπεζας Χρόνου με την χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει  και να βρείτε ή να προσφέρετε υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

Συναλλαγές
Για να εκτελεστεί μία συναλλαγή οι χρήστες κατόπιν προσωπικών συνεννοήσεων μεταξύ τους θα ορίζουν τις παραμέτρους της μεταξύ τους συναλλαγής, όπως το χρόνο και τον τόπο της συναλλαγής.

Πίστωση ΤΕΜ
Με τη λήψη της υπηρεσίας/ προϊόντος έχετε την υποχρέωση σαν ‘αγοραστής’ να μεταφέρετε στον λογαριασμό του ‘πωλητή’, στο χρονικό πλαίσιο που ορίσατε, το συμφωνημένο αριθμό ΤΕΜ.

Αξιολόγηση παρεχόμενης υπηρεσίας/ προϊόντος
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσετε την υπηρεσία/ προϊόν που σας παρασχέθηκε και να προσθέσετε τα σχόλια σας. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούν όλοι οι χρήστες να προστατεύονται από επαναλαμβανόμενες κακές πρακτικές.