Όροι Χρήσης

 1. Βασική αρχή της Τράπεζας Χρόνου είναι η αμοιβαία ανταλλαγή. Η υπευθυνότητα και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της Τράπεζας Χρόνου, γι’ αυτό η προσωπική επαφή είναι σημαντική.
 2. Tα μέλη της Τράπεζας Χρόνου πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.
 3. Για την εγγραφή σας ως μέλος της Τράπεζας Χρόνου απαιτείται η χρήση έγκυρων και αληθινών στοιχείων σας. Η Τράπεζα Χρόνου  διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών με ψευδή, ανακριβή, λανθασμένα στοιχεία.
 4. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με αποστολή ή παράδοση αντιγράφου  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 5. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών σας και του κωδικού πρόσβασης και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό σας.
 6. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου  συναλλάσσονται μεταξύ τους και καταγράφουν τις συναλλαγές τους στον ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής αποκλειστικά την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).
 7. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου αποδέχονται ότι τα στοιχεία που καταχωρούν θα είναι ορατά, μέσα από τις αγγελίες τους, από τα άλλα μέλη.
 8. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να καταχωρήσει ή/και να διαγράψει αγγελία ή λογαριασμό που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντί περιβαλλοντικό, παράνομο ή προσβλητικό περιεχόμενο.
 9. Οι λογαριασμοί πίστωσης και χρέωσης κάθε μέλους είναι κρυφοί και πρόσβαση σε αυτούς έχουν μόνο οι ίδιοι και οι διαχειριστές του ιστότοπου της τράπεζας χρόνου.
 10. Κάθε μέλος της Τράπεζας μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί.
 11. Οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται είναι αχρήματες. Δεν δικαιολογείται καμία ενχρήματη συναλλαγή και στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την προμήθεια αναλώσιμων ή άλλων υλικών είναι αποκλειστική ευθύνη του λήπτη της υπηρεσίας να τα προμηθευτεί και να τα παρέχει στο μέλος που παρέχει την υπηρεσία.
 12. Στον Ιστότοπο δημοσιεύονται προϊόντα και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν τη συναλλαγή για ενημέρωση και  άλλων συναλλασσόμενων.
 13. Κανένα μέλος της τράπεζας δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο.
 14. Ο κοινωνικός λειτουργός της Τράπεζας Χρόνου έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους σκοπούς και τους κανόνες λειτουργίας της και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα εισηγείται το ζήτημα στους αρμόδιους της Τράπεζας Χρόνου οι οποίοι θα εξετάσουν την εκάστοτε περίπτωση.
 15. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια παράνομη ή μη που αντίκειται στους σκοπούς και στις αρχές της Τράπεζας Χρόνου. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό χρήστη που προβαίνει στις εν λόγω ενέργειες καθώς και να αρνηθεί εκ νέου την εισαγωγή του στο σύστημα.
 16. Οι κάτοχοι κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λαρισαίων» θα επιδοτούνται με εκατό (100) ΤΕΜ στο λογαριασμό τους κατά την εγγραφή, ενώ οι υπόλοιποι χρήστες θα επιδοτούνται με τριάντα (30) ΤΕΜ.
 17. Ανά χρονικά διαστήματα η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να επιδοτεί ΤΕΜ σε όλους τους χρήστες του συστήματος ή μόνο στους κατόχους κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λαρισαίων».
 18. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν παρουσιαστεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψη σας παραβίαση των αρχών λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου ή εάν διαπιστώσετε την διενέργεια παραβατικών πράξεων μέσω της Τράπεζας Χρόνου οφείλεται να το αναφέρεται στους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου.
 19. Οι δωρεές ΤΕΜ προς την Τράπεζα Χρόνου από τους χρήστες, θα αναδιανέμονται στο σύνολο τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξ’ αδιαιρέτου προς τους χρήστες που είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λαρισαίων».
 20. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.